Bijbelstudies


Bijbelstudie

Dit is een cursus van 15 lessen. Deze cursus zal je langs de hoogtepunten van de Bijbel leiden, Gods boodschap aan jou.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Wanneer beschikbaar, krijg je een mentor die je antwoorden zal controleren en aan wie je vragen kunt stellen. We hopen dat je van de cursus geniet en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!Bijbelstudie

Welkom bij de cursus over het leven van Jezus, aan de hand van 'The Jesus Film'! Volg het leven van Jezus zoals beschreven in het evangelie door Lukas, verbeeld in de meest bekeken film ter wereld.

Deze cursus heeft 15 lessen met elk een fragment uit de film waar vragen bij gesteld worden. Na het afronden van de eerste les krijg je een eigen mentor die de antwoorden nakijkt en aan wie je vragen kunt stellen. Deze cursus helpt je om te begrijpen wat en wie Jezus voor jou kan betekenen.

We raden je aan om niet meer dan een of twee lessen per keer af te ronden gedurende de cursusperiode. Dit helpt je om dieper na te denken over de geestelijke inhoud van de lessen en een band met je mentor op te bouwen, zodat je beter kunt praten over je vragen en geestelijk leven.Bijbelstudie

Welkom bij de eerste cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 14 Bijbelboeken: Genesis, Jozua, 1 en 2 Kronieken, Job, Jesaja, Hosea, Micha, Zacharia, Mattheüs, Romeinen, Titus, Hebreeën en Judas.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Er zijn vijf cursussen met The Bible Project. Deze in totaal vijf cursussen zullen de hele Bijbel behandelen.Bijbelstudie

Welkom bij de tweede cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 15 Bijbelboeken: Exodus, Richteren, Ezra, Nehemia, Psalmen, Jeremia, Joël, Nahum, Maleachi, Markus, 1&2 Korinthiërs, Filemon, Jakobus en Openbaringen.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.Bijbelstudie

Welkom bij de derde cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Deze derde cursus neemt je mee door 12 bijbelboeken: Leveticus, Ruth, Esther, Spreuken, Klaagliederen, Amos, Habakuk, Lukas, Filippenzen, Kolossenzen, 1&2 Petrus.

Elke les heeft 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te praten. Voor sommige vragen staan de antwoorden in de video's, voor andere moet je de bijbeltekst lezen. Schriftelijke citaten komen uit de HSV® Bijbel (De Herziene Statenvertaling) Alle rechten voorbehouden.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Er zijn nog 4 andere cursussen in deze serie. Samen bestrijken deze 5 cursussen de hele Bijbel.Bijbelstudie

Vijf 'De Bijbel door'-cursussen gebruiken de video's van het Bijbelproject als een introductie tot de verschillende Bijbelboeken. De video over elk Bijbelboek geeft uitleg over de structuur en de gedachtegang van het boek. Het laat ook zien hoe het boek bijdraagt aan het algemene verhaal van de Bijbel.

Deze vierde cursus neemt je mee door 11 Bijbelboeken: Numeri, 1&2 Samuel, Prediker, Ezechiël, Obadja, Zefanja, Johannes, Galaten en 1&2 Thessalonicenzen.

Elke les heeft 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te praten. Voor sommige vragen staan de antwoorden in de video's, voor andere moet je de bijbeltekst lezen. Schriftelijke citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling). Alle rechten voorbehouden.

Na afloop van de cursus krijgt u een certificaat met uw eindscore.

Er zijn nog 4 andere cursussen in deze serie. Samen bestrijken deze 5 cursussen de hele Bijbel.Bijbelstudie

De vijf delen van de cursus “De Bijbel door” gebruiken video’s van The Bible Project als introductie bij de verschillende Bijbelboeken. Deze video’s leggen de structuur en thematiek van elk boek uit, en laten zien welke plaats dit boek heeft in het geheel van de Bijbel.

Dit vijfde veel van de cursus neemt je mee door 14 Bijbelboeken: Deuteronomium, 1 en 2 Koningen, Hooglied, Daniël, Jona, Haggaï, Handelingen, Efeze, 1 en 2 Timotheüs en de drie brieven van Johannes.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of met je mentor te bespreken. Sommige antwoorden kun je terugvinden in het filmpje, andere moet je zelf opzoeken in de Bijbel. Als je de cursus helemaal doorlopen hebt, krijg je een certificaat.

Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Samen behandelen ze de hele Bijbel.Bijbelstudie

Welkom bij de BijbelBasis cursus!

Dit is een cursus van 15 lessen. Het zal je de hoogtepunten van de Bijbel laten zien, Gods boodschap aan jou.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Wanneer beschikbaar, krijg je een mentor die je antwoorden zal controleren en aan wie je vragen kunt stellen. We hopen dat je van de cursus geniet en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!Bijbelstudie

Welkom bij de cursus over het leven van Jezus, aan de hand van 'The Jesus Film'! Volg het leven van Jezus zoals beschreven in het evangelie door Lukas, verbeeld in de meest bekeken film ter wereld.

Deze cursus heeft 15 lessen met elk een fragment uit de film waar vragen bij gesteld worden. Na het afronden van de eerste les krijg je een eigen mentor die de antwoorden nakijkt en aan wie je vragen kunt stellen. Deze cursus helpt je om te begrijpen wat en wie Jezus voor jou kan betekenen.

We raden je aan om niet meer dan een of twee lessen per keer af te ronden gedurende de cursusperiode. Dit helpt je om dieper na te denken over de geestelijke inhoud van de lessen en een band met je mentor op te bouwen, zodat je beter kunt praten over je vragen en geestelijk leven.Bijbelstudie

Deze cursus wijst de weg naar eeuwig leven. Het is Gods boodschap aan jou over het kennen van Jezus Christus en verzoening met God. Je kunt deze cursus per les maken en wachten op het antwoord van je mentor. Je mag er ook voor kiezen om deze korte cursus in 1 keer te maken. Zorg wel dat je genoeg tijd neemt om de stappen te overdenken. Dit is geen ‘haastige’ klus.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Je krijgt een online mentor die jouw antwoorden zal nakijken en aan wie je vervolgvragen kunt stellen. We hopen dat je geniet van de cursus en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen en de beslissing te nemen om Jezus Christus te volgen!Bijbelstudie

In deze cursus zullen we het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12:41-44 lezen en analyseren. Hierbij zullen we eerst kijken naar het verhaal zelf en onze eigen context, die verrijkend kan werken, maar ook een valkuil kan vormen bij het begrijpen van het verhaal.

Hierna zullen we op basis van een drietal soorten contexten naar het verhaal kijken en zien welk licht deze contexten op het verhaal bieden. Dit zijn:

De directe context, waarmee we het verhaal bedoelen waar de Bijbeltekst bij hoort.

De indirecte context, waarmee we verhalen in de Bijbel bedoelen die over dezelfde onderwerpen gaan als het verhaal over de arme weduwe.

Onze maatschappelijke context, waarbij we het hebben over de manier waarop vanuit de maatschappij op onze interpretatie van het verhaal gereageerd wordt.

Voor het volgen van deze cursus is het handig als u de Engelse taal goed beheerst, u zult namelijk naar een paar Engelstalige video's kijken. In de cursus wordt gebruik gemaakt van de NBG 1951 Bijbelvertaling.

Wij hopen dat u deze cursus met veel plezier volgt en dat deze u tot zegen mag zijn.Bijbelstudie

Deze cursus wijst de weg naar eeuwig leven. Het is Gods boodschap aan jou persoonlijk. Deze boodschap is het kennen van Jezus Christus en verzoening met God.

Je kunt deze cursus per les maken en wachten op het antwoord van je mentor. Je mag er ook voor kiezen om deze korte cursus in 1 keer te maken. Zorg wel dat je genoeg tijd neemt om de stappen te overdenken. Dit is geen ‘haastige’ klus.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Je krijgt een online mentor die jouw antwoorden zal nakijken en aan wie je vervolgvragen kunt stellen. We hopen dat je geniet van de cursus en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen en de beslissing te nemen om Jezus Christus te volgen!Bijbelstudie

Het boek Job is een lastig boek. De centrale thema’s ‘lijden’ en ‘strijden’ gaven Job en geven ons veel hoofdbrekens. Waarom lijden onschuldigen en rechtvaardigen? Is lijden een straf? Waar is God? Wie is God? Wil ik zo’n God eigenlijk wel?

Ga met Egbert Brink en het boek Job de ring in. Om te worstelen. Om zonder ophouden te vragen. Om God en het leven beter te leren begrijpen. Maar, bovenal, om een wijzer mens te worden.Bijbelstudie

In deze cursus zullen we het Onze Vader lezen en analyseren. Het bekendste gebed op aarde. Het gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde om te bidden. Een gebed wat wereldwijd en door allerlei denominaties gebeden wordt.

Deze cursus biedt een aantal inzichten rondom de thema's, die je mogelijk nog niet eerder bent tegengekomen. Het zal je kennis van Gods Woord verrijken, de cursus biedt je de kans om je te verdiepen in deelthema's en je zult door de hele Bijbel heen andere Bijbelverzen en Bijbelgedeeltes lezen.

Vervolgens krijg je de kans om dit gebed in je eigen geloofsleven meer en meer toe te passen en te gebruiken voor persoonlijke groei.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). Je hebt voor deze cursus geen vooropleiding nodig.

Wij hopen dat je deze cursus met veel plezier volgt en dat deze je tot zegen mag zijn.