Bijbelstudies


Bijbelstudie

Dit is een cursus van 15 lessen. Deze cursus zal je langs de hoogtepunten van de Bijbel leiden, Gods boodschap aan jou.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Wanneer beschikbaar, krijg je een mentor die je antwoorden zal controleren en aan wie je vragen kunt stellen. We hopen dat je van de cursus geniet en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen!Bijbelstudie

Welkom bij de eerste cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 14 Bijbelboeken: Genesis, Jozua, 1 en 2 Kronieken, Job, Jesaja, Hosea, Micha, Zacharia, Mattheüs, Romeinen, Titus, Hebreeën en Judas.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).Bijbelstudie

Welkom bij de tweede cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Dit deel behandelt 15 Bijbelboeken: Exodus, Richteren, Ezra, Nehemia, Psalmen, Jeremia, Joël, Nahum, Maleachi, Markus, 1&2 Korinthiërs, Filemon, Jakobus en Openbaringen.

Elke les bestaat uit 10 meerkeuzevragen en twee open vragen om over na te denken of te bespreken met je mentor. Sommige antwoorden vind je terug in de video’s, voor andere antwoorden zul je de bijbehorende Bijbeltekst moeten lezen. Citaten uit de Bijbel in deze cursus komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).Bijbelstudie

Welkom bij de tweede cursus in de serie ‘De Bijbel door’. Er zijn nog vier cursussen in deze serie. Deze in totaal 5 cursussen nemen je mee de hele Bijbel door.

Deze derde cursus neemt je mee door 12 bijbelboeken: Leveticus, Ruth, Esther, Spreuken, Klaagliederen, Amos, Habakuk, Lukas, Filippenzen, Kolossenzen, 1&2 Petrus.Bijbelstudie

Welkom bij de cursus over het leven van Jezus, aan de hand van 'The Jesus Film'! Volg het leven van Jezus zoals beschreven in het evangelie door Lukas, verbeeld in de meest bekeken film ter wereld.

Deze cursus heeft 15 lessen met elk een fragment uit de film waar vragen bij gesteld worden. Na het afronden van de eerste les krijg je een eigen mentor die de antwoorden nakijkt en aan wie je vragen kunt stellen. Deze cursus helpt je om te begrijpen wat en wie Jezus voor jou kan betekenen.Bijbelstudie

Deze cursus wijst de weg naar eeuwig leven. Het is Gods boodschap aan jou over het kennen van Jezus Christus en verzoening met God. Je kunt deze cursus per les maken en wachten op het antwoord van je mentor. Je mag er ook voor kiezen om deze korte cursus in 1 keer te maken. Zorg wel dat je genoeg tijd neemt om de stappen te overdenken. Dit is geen ‘haastige’ klus.

Elke les wordt gevolgd door vragen. Je krijgt een online mentor die jouw antwoorden zal nakijken en aan wie je vervolgvragen kunt stellen. We hopen dat je geniet van de cursus en dat het je zal helpen om dichter bij God te komen en de beslissing te nemen om Jezus Christus te volgen!Bijbelstudie

Wil je meer van God in je leven ervaren? Wil je leven vanuit Zijn kracht? Aan de hand van het Bijbelboek Jozua die het beloofde land binnengaat, onderzoek je hoe je als christen vandaag kunt leven vanuit Gods kracht.