CareIk wil meer over het Christelijk geloof weten

Je kunt om veel verschillende redenen op zoek gaan naar het Christelijk geloof: doordat je een tractaat hebt gelezen, omdat je iets erover hebt gehoord op televisie, radio of van vrienden, enzovoorts. Blijkbaar heeft dat iets bij je teweeggebracht zodat je meer wilt weten. Het Christelijk geloof heeft zijn wortels in Jezus Christus. Hij leefde in het begin van onze jaartelling in Israel. Daar heeft Hij een smetteloos leven geleid, waarna Hij onschuldig is veroordeeld tot de kruisdood. Na Zijn dood is Hij begraven en na 3 dagen uit de dood opgestaan. Vele mensen hebben Hem na Zijn opstanding ontmoet. 40 dagen na Zijn opstanding is Hij naar de hemel gegaan en nog 10 dagen later heeft Hij over Zijn volgelingen de Heilige Geest uitgestort. Dit alles heeft plaatsgevonden om mensen die in Hem geloven voor eeuwig te redden. Wij mensen plegen namelijk zonden. Daardoor zijn we gescheiden van God onze Schepper, die volmaakt en goed is, en zijn we voor eeuwig verloren. Doordat Jezus Christus volmaakt is en onschuldig is veroordeeld, heeft Hij onze straf (voor ónze zonden) op Zich genomen en ons, als we in Hem geloven, vrijgepleit bij God, Zijn Vader. Hierdoor kunnen we wél in eeuwigheid met God zijn. Er is geen andere weg om met God verzoend te worden dan geloven in Jezus Christus. Heel in het kort staat dat ook in de Bijbel in Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

De meeste mensen hebben wel een bepaald beeld van het Christelijk geloof, dat door ervaringen of ‘horen van’ is gevormd. Het is goed om je te realiseren dat er veel verschillende Christenen zijn, maar dat er maar één Jezus Christus is. Kijk niet teveel naar de karikatuur van feilbare Christenen (mensen!!), maar ga altijd op zoek bij de Bron: de Bijbel zelf. Die getuigt van Jezus Christus en dan heb je het uit eerste hand. Het Christelijk geloof heeft zijn wortels in Jezus Christus. Hij leefde in het begin van onze jaartelling in Israel. Daar heeft Hij een smetteloos leven geleid, waarna Hij onschuldig is veroordeeld tot de kruisdood. Na Zijn dood is Hij begraven en na 3 dagen uit de dood opgestaan. Vele mensen hebben Hem na Zijn opstanding ontmoet. 40 dagen na Zijn opstanding is Hij naar de hemel gegaan en nog 10 dagen later heeft Hij over Zijn volgelingen de Heilige Geest uitgestort. Dit alles heeft plaatsgevonden om mensen die in Hem geloven voor eeuwig te redden. Wij mensen plegen namelijk zonden. Daardoor zijn we gescheiden van God onze Schepper, die volmaakt en goed is, en zijn we voor eeuwig verloren. Doordat Jezus Christus volmaakt is en onschuldig is veroordeeld, heeft Hij onze straf (voor ónze zonden) op Zich genomen en ons, als we in Hem geloven, vrijgepleit bij God, Zijn Vader. Hierdoor kunnen we wél in eeuwigheid met God zijn. Er is geen andere weg om met God verzoend te worden dan geloven in Jezus Christus. Heel in het kort staat dat ook in de Bijbel in Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Mogelijk heb je iemand hebt ontmoet of een film gezien waardoor je positief met het Christelijk geloof in aanraking bent gekomen en geïnteresseerd bent geraakt. Het Christelijk geloof heeft zijn wortels in Jezus Christus. Hij leefde in het begin van onze jaartelling in Israel. Daar heeft Hij een smetteloos leven geleid, waarna Hij onschuldig is veroordeeld tot de kruisdood. Na Zijn dood is Hij begraven en na 3 dagen uit de dood opgestaan. Vele mensen hebben Hem na Zijn opstanding ontmoet. 40 dagen na Zijn opstanding is Hij naar de hemel gegaan en nog 10 dagen later heeft Hij over Zijn volgelingen de Heilige Geest uitgestort. Dit alles heeft plaatsgevonden om mensen die in Hem geloven voor eeuwig te redden. Wij mensen plegen namelijk zonden. Daardoor zijn we gescheiden van God onze Schepper, die volmaakt en goed is, en zijn we voor eeuwig verloren. Doordat Jezus Christus volmaakt is en onschuldig is veroordeeld, heeft Hij onze straf (voor ónze zonden) op Zich genomen en ons, als we in Hem geloven, vrijgepleit bij God, Zijn Vader. Hierdoor kunnen we wél in eeuwigheid met God zijn. Er is geen andere weg om met God verzoend te worden dan geloven in Jezus Christus. Heel in het kort staat dat ook in de Bijbel in Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.


Ik wil meer over Jezus weten?

Ergens is blijkbaar je interesse gewekt in Jezus Christus. Hij is dan ook Iemand die een onuitwisbare plaats in de geschiedenis heeft ingenomen. Vreemd genoeg is Hij controversieel, ondanks Zijn voorbeeldige levensgeschiedenis. Op het moment dat Hij leefde in Israel, was de geschiedenis van Israel op een kantelpunt: de Romeinen hielden het land bezet, en het volk van Israel probeerde herhaaldelijk door opstand onder het Romeinse juk vandaan te komen. De Bijbel vertelt over Jezus Christus dat Hij door de Heilige Geest in een maagd was verwekt en daarmee de Zoon van God is, in mensengedaante. Jezus Christus heeft door Zijn volmaakte leven laten zien hoezeer wij allen tekortschieten. Aan Christus kunnen we zien hoe zondig wij zijn. Door die zondigheid zijn we van God gescheiden en voor eeuwig verloren. Jezus Christus is door de mensen, waartussen Hij zich bewoog, onschuldig tot de kruisdood veroordeeld. Doordat Hij volmaakt onschuldig was, heeft Hij de dood overwonnen en is opgestaan uit de dood, drie dagen na Zijn executie. Na Zijn dood en opstanding heeft Hij een Middelaarsrol ingenomen bij God: Hij pleit degenen vrij die in Hem geloven. Voor hen heeft Hij namelijk de doodstraf voor de zonden op Zich genomen. Ook voor jou heeft Hij dat gedaan als je in Hem gelooft. Vul je naam maar eens in dit vers uit Johannes 3:16 in waar ‘wereld’ en ‘ieder’ staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Je hebt wellicht van Hem gehoord. Er bestaan nogal wat stereotype beelden van Hem. Vreemd genoeg, want veel mensen hebben een Bijbel en kunnen gemakkelijk onderzoeken wie Hij is, wat Hij deed op aarde en waarvoor Hij deed wat Hij deed. De Bijbel vertelt over Jezus Christus dat Hij door de Heilige Geest in een maagd was verwekt en daarmee de Zoon van God is, in mensengedaante. Jezus Christus heeft in Zijn volmaakte leven laten zien hoezeer wij allen tekortschieten. Aan Christus kunnen we zien hoe zondig wij zijn. Door die zondigheid zijn we van God gescheiden en voor eeuwig verloren. Jezus Christus is door de mensen, waartussen Hij zich bewoog, onschuldig tot de kruisdood veroordeeld. Doordat Hij volmaakt onschuldig was, heeft Hij de dood overwonnen en is opgestaan uit de dood, drie dagen na Zijn executie. Na Zijn dood en opstanding heeft Hij een Middelaarsrol ingenomen bij God: Hij pleit degenen vrij die in Hem geloven. Voor hen heeft Hij namelijk de doodstraf voor de zonden op Zich genomen. Ook voor jou heeft Hij dat gedaan als je in Hem gelooft. Vul je naam maar eens in dit vers uit Johannes 3:16 in waar ‘wereld’ en ‘ieder’ staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

De Bijbel, het boek dat vertelt over de schepping tot en met de toekomst van deze wereld, laat veel aspecten van Jezus Christus zien. Daaruit kun je veel over Hem leren. In het kort is de boodschap die de Bijbel over Hem vertelt, dat Jezus Christus door de Heilige Geest in een maagd was verwekt en daarmee de Zoon van God is, in mensengedaante. Jezus Christus heeft in Zijn volmaakte leven laten zien hoezeer wij allen tekortschieten. Aan Christus kunnen we zien hoe zondig wij zijn. Door die zondigheid zijn we van God gescheiden en voor eeuwig verloren. Jezus Christus is door de mensen, waartussen Hij zich bewoog, onschuldig tot de kruisdood veroordeeld. Doordat Hij volmaakt onschuldig was, heeft Hij de dood overwonnen en is opgestaan uit de dood, drie dagen na Zijn executie. Na Zijn dood en opstanding heeft Hij een Middelaarsrol ingenomen bij God: Hij pleit degenen vrij die in Hem geloven. Voor hen heeft Hij namelijk de doodstraf voor de zonden op Zich genomen. Ook voor jou heeft Hij dat gedaan als je in Hem gelooft. Vul je naam maar eens in dit vers uit Johannes 3:16 in waar ‘wereld’ en ‘ieder’ staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.


Hoe kom ik tot geloof in Jezus Christus?

Mensen komen zonder aanleiding niet zo snel met deze vraag naar voren. Wellicht ben je met ‘iets’ of iemand in aanraking gekomen die je op het spoor van Jezus Christus heeft gebracht. In principe is het geloven in Jezus Christus niets anders dan Hém geloven. Zijn boodschap is dat Hij alles voor ons heeft volbracht: Hij is Gods Zoon in mensengedaante. Hij heeft een smetteloos leven geleid, Hij is onschuldig voor ons aan het kruis gedood en is na 3 dagen opgestaan uit de dood en is uiteindelijk opgevaren naar de Hemel waar Hij aan de rechterhand van God zit. Daar pleit Hij iedereen vrij die in Hem gelooft en Hem als Heiland en Zaligmaker aanneemt - ook jou! Lees Johannes 3:16 maar eens en vul op de plaatsen waar ‘ieder’ en ‘de wereld’ staat, je eigen naam maar eens in....... ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Geloven in Jezus Christus is wat anders dan geloven dat het morgen gaat regenen of droog is. Geloven in Jezus geeft je een anker waar je tijdens de moeilijkste omstandigheden aan vast kunt houden. Het is een overtuiging, die een fundering geeft waarop je verdere leven staat. In principe is het geloven in Jezus Christus niets anders dan Hém geloven. Zijn boodschap is dat Hij alles voor ons heeft volbracht: Hij is Gods Zoon in mensengedaante. Hij heeft een smetteloos leven geleid, Hij is onschuldig voor ons aan het kruis gedood en is na 3 dagen opgestaan uit de dood en is uiteindelijk opgevaren naar de Hemel waar Hij aan de rechterhand van God zit. Daar pleit Hij iedereen vrij die in Hem gelooft en Hem als Heiland en Zaligmaker aanneemt - ook jou! Lees Johannes 3:16 maar eens en vul op de plaatsen waar ‘ieder’ en ‘de wereld’ staat, je eigen naam maar eens in....... ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Aan ‘tot geloof komen’ is in veel kerken een heel ritueel verbonden. In feite is het alleen iets tussen jou en God! Jezus Christus heeft een brug geslagen tussen God en een ieder die Jezus Christus gelooft. In principe is het geloven in Jezus Christus niets anders dan Hém geloven. Zijn boodschap is dat Hij alles voor ons heeft volbracht: Hij is Gods Zoon in mensengedaante. Hij heeft een smetteloos leven geleid, Hij is onschuldig voor ons aan het kruis gedood en is na 3 dagen opgestaan uit de dood en is uiteindelijk opgevaren naar de Hemel waar Hij aan de rechterhand van God zit. Daar pleit Hij iedereen vrij die in Hem gelooft en Hem als Heiland en Zaligmaker aanneemt - ook jou! Lees Johannes 3:16 maar eens en vul op de plaatsen waar ‘ieder’ en ‘de wereld’ staat, je eigen naam maar eens in....... ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.


Hoe kan ik gered worden?

We zijn allemaal besmet met zonde (Romeinen 3:23). We zijn geboren met zonde (Psalm 51: 5), en we kiezen er allemaal persoonlijk voor om te zondigen (Prediker 7:20; 1 Johannes 1: 8). Zonde is wat ons niet gered maakt. Zonde is wat ons van God scheidt. Zonde is wat ons op het pad naar eeuwige vernietiging heeft gebracht.

Vanwege onze zonde verdienen we allemaal de dood (Romeinen 6:23). Hoewel het fysieke gevolg van zonde fysieke dood is, is dat niet het enige soort dood dat het gevolg is van zonde. Alle zonde wordt uiteindelijk begaan tegen een eeuwige en oneindige God (Psalm 51: 4). Daarom is de rechtvaardige straf voor onze zonde ook eeuwig en oneindig. Waar we van gered moeten worden is eeuwige vernietiging (Mattheüs 25:46; Openbaring 20:15).

Omdat de rechtvaardige straf voor zonde oneindig en eeuwig is, kon alleen God de straf betalen, omdat alleen Hij oneindig en eeuwig is. Maar God kon in Zijn goddelijke natuur niet sterven. Dus God werd een mens in de persoon van Jezus Christus. God nam menselijk vlees aan, leefde onder ons en leerde ons. Toen de mensen Hem en Zijn boodschap verwierpen en Hem probeerden te doden, offerde Hij Zich gewillig op voor ons, waardoor Hij gekruisigd werd (Johannes 10:15). Omdat Jezus Christus een mens was, kon Hij sterven; en omdat Jezus Christus God was, had Zijn dood een eeuwige en oneindige waarde. Jezus 'dood aan het kruis was de perfecte en volledige betaling voor onze zonde (1 Johannes 2: 2). Hij nam de gevolgen die we verdienden. Jezus 'opstanding uit de dood toonde aan dat Zijn dood inderdaad het volkomen voldoende offer voor de zonde was.

'Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden' (Handelingen 16:31). God heeft al het werk gedaan. Alles wat je moet doen is in geloof de redding ontvangen die God biedt (Efeziërs 2: 8-9). Vertrouw volledig op Jezus alleen als betaling voor je zonden. Geloof in Hem en je zult niet verloren gaan (Johannes 3:16). God biedt je redding aan als een geschenk. Het enige wat je hoeft te doen is het accepteren. Jezus is de weg van redding (Johannes 14: 6).


Gebed

Vanaf het begin van de schepping heeft God ernaar verlangd om omgang met de mens te hebben. Ook toen door de zondeval het directe contact verbroken werd, wilde God dat de mens met hem in contact zou blijven. Dat wordt gedaan door bidden. God wil een persoonlijke relatie met eenieder van ons. Het woord ‘bidden’ komt voor het eerst voor in de Bijbel bij Abraham die van God de opdracht krijgt om te bidden voor Abimelech in verband met zijn vrouw Sara. Door de Bijbel heen vanaf Abraham tot de Here Jezus tot de apostel Paulus zie je dat mensen bidden om God te danken en te vragen voor allerlei behoeften.
Genesis 20:7

De Heere Jezus zegt zelf dat God de Vader weet wat we nodig hebben, voordat we tot Hem bidden. God begrijpt onze gedachten van verre. Wanneer we echter bewust Gods geboden overtreden dan verhoort God niet, zegt de profeet Jesaja. Mattheüs 6: 8, Psalm 139: 1-2, Jesaja 59: 1-2

Daar zijn geen regels voor. De Here Jezus zelf bad soms een deel van de nacht. Anderzijds staan er in de Bijbel ook gebeden die wanneer je ze uitspreekt vrij kort duren. Een ding is zeker: wees in je gebed oprecht en direct en gebruik geen omhaal van woorden. Markus 1:35, Psalm 17, Mattheüs 6: 7

In principe mag je alles vragen, er zit echter wel een voorwaarde aan namelijk dat je geen dingen vraagt om alleen maar je eigen egoïstische behoeften te bevredigen. Gelukkig komt God onze zwakheden te hulp want wij weten niet wat wij bidden moeten zoals het behoort. Hij echter leidt ons door zijn Geest. Je zou een gebed moeten bidden dat Jezus zelf ook zou kunnen bidden. Dat betekent het als je bidt in Jezus’ Naam. Jakobus 4: 3, Romeinen 8:26, Johannes 15:16

Een mooi voorbeeld hoe Jezus bidt vinden we in het Johannesevangelie, hoofdstuk 17 in het Hogepriesterlijk gebed. Daar staat: Hij sloeg zijn ogen op en sprak tot Zijn Vader in de hemel. Ook ten tijde van het lijden bad en smeekte Hij of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij mocht gaan, maar ook zei Hij: Uw wil geschiede. En zo stierf Hij voor onze zonden. Maar God verhoorde Hem en Hij stond op uit de dood! John 17: 1-24, Matthew 26: 36-46, Matthew 28

Het Onze vader is zo’n beetje het bekendste gebed van de hele wereld. Bij nadere bestudering blijkt uit de context van het verslag in het Evangelie dat het in eerste instantie voor het Joodse volk bedoeld is. De zin “Uw Koninkrijk kome” kan alleen maar werkelijkheid worden als het Joodse volk Jezus als hun Messias aanvaard. Jezus zegt tegen de Joden het volgende: u zult Mij niet meer zien totdat u zegt: Gezegend is Hij – de Messias – die komt in de Naam van Heere. Een moment dat nog in de toekomst ligt. Dat neemt niet weg dat er in het Onze Vader een aantal dingen staan die gelden voor ieder mens. Wij hebben allemaal ons dagelijks brood nodig. Wij hebben allemaal vergeving van schuld nodig en moeten die vergeving ook schenken aan anderen. We worden allemaal verzocht en hebben last van de boze. Het is zeker ook een gebed voor ons. Wees je echter bewust van wat je bidt. Mattheüs 6: 9-15, Mattheüs 23: 37-39, Zacharia 12:10


Ik zoek een Bijbel

Altijd weer mooi om te zien hoe bij mensen de interesse in de Bijbel ontstaat. Het is het boek data vertelt over de Schepper-God van deze wereld. Het houdt ons ook een spiegel voor: hoever zijn wij afgeweken van wat Hij met de mens, Zijn schepsel, wilde op deze aarde. Daardoor zijn wij van God gescheiden en voor eeuwig verloren. Het laat ook zien wat Hij heeft gedaan om de breuk tussen Hemzelf en de mens te herstellen. Hij zond namelijk Zijn Zoon Jezus Christus om door geloof in Hem weer met God in het reine te komen. Zo biedt Hij tot op heden ons redding aan in Jezus Christus. Je kunt daarover lezen in Johannes 3:16. Vul je naam maar eens in op de plek waar ‘de wereld’ en ‘ieder’ staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Er zijn vele vertalingen gemaakt van de Bijbel. Afhankelijk van je kerkelijke achtergrond kan het zijn dat je vertrouwt bent met een bepaade vertaling. Dan kan het handig zijn daarbij te blijven. Hoe dan ook, in elke vertaling vind je wel Johannes 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Vul je naam maar eens in op de plek waar ‘de wereld’ en ‘ieder’ staat. Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.

Omdat de rechtvaardige straf voor zonde oneindig en eeuwig is, kon alleen God de straf betalen, omdat alleen Hij oneindig en eeuwig is. Maar God kon in Zijn goddelijke natuur niet sterven. Dus God werd een mens in de persoon van Jezus Christus. God nam menselijk vlees aan, leefde onder ons en leerde ons. Toen de mensen Hem en Zijn boodschap verwierpen en Hem probeerden te doden, offerde Hij Zich gewillig op voor ons, waardoor Hij gekruisigd werd (Johannes 10:15). Omdat Jezus Christus een mens was, kon Hij sterven; en omdat Jezus Christus God was, had Zijn dood een eeuwige en oneindige waarde. Jezus 'dood aan het kruis was de perfecte en volledige betaling voor onze zonde (1 Johannes 2: 2). Hij nam de gevolgen die we verdienden. Jezus 'opstanding uit de dood toonde aan dat Zijn dood inderdaad het volkomen voldoende offer voor de zonde was.

De Bijbel is in vele talen vertaald. Uiteraard is het handig om een Bijbel in je eigen taal te hebben. Als je de Bijbel voor iemand anders wilt hebben, geldt dat natuurlijk ook. Dan wil je een Bijbel geven die de persoon in de eigen taal kan lezen en waarin de Boodschap van redding te vinden is in het volbrachte werk van Jezus Christus. Je kunt daarover lezen in Johannes 3:16. Vul je naam maar eens in op de plek waar ‘de wereld’ en ‘ieder’ staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Het is onze gebed dat ook jij op deze uitnodiging tot geloof ingaat.


De Bijbel en evangelisatie

Het is altijd leuk te vernemen waar de interesse in Bijbelvertalingen vandaan komt: er is nogal wat controverse rondom de verschillende vertalingen. Met die controverse houden wij ons nìèt bezig. Wèl met de verspreiding van de vertalingen die we voorradig hebben en dat is in veel verschillende talen. Die wij leveren zijn volgens de eeuwenoude samenstelling (canon) en zo goed mogelijk vanuit het origineel vertaald.

In zijn algemeenheid is elke vertaling beter dan niets. Er zijn echter vertalingen of versies waarbij niet de originele vastgelegde samenstelling (canon) wordt aangehouden of waarbij doelgericht in de vertaling van de originele tekst wordt afgeweken. Die versies willen wij niet steunen, omdat dat tot misleiding kan leiden. Als we geloven dat de Bijbel Gods Woord is, zullen we moeten accepteren dat we misschien niet alles direct begrijpen en dat de inhoud niet altijd ‘comfortabel’ is en zelfs confronterend kan zijn. Dat is dan maar zo! Wij vinden dat we niet het recht hebben om Gods Woord voor ons eigen doel te veranderen.

Veel kerkelijke gemeenten houden één vastgelegde vertaling aan om vanuit te lezen en te onderwijzen. Bijvoorbeeld de Statenvertaling (SV), of de Herziene Statenvertaling (HSV), de NBG-vertaling, enzovoorts. De meeste Nederlandse Bijbeltjes die wij hebben zijn gebaseerd op de HSV. Dat is geen waardeoordeel, maar de HSV is redelijk eenvoudig te lezen en daardoor toegankelijk voor de meeste lezers. We hebben ook een ruime keus aan buitenlandse vertalingen beschikbaar, veelal van het Nieuwe Testament.

Een kerk is een gebouw, maar een Bijbelse kerk is een plaatselijk groep gelovigen die elk van hen Jezus als hun Heer hebben aangenomen. Zij vertegenwoordigen Jezus op aarde als zijn broers en zussen. Het woord kerkkomt van het Griekse woord ekklesia, wat “uitgeroepenen” betekent. De kerk wordt ook wel het “Lichaam van Christus” genoemd. En Jezus is het hoofd en is dus Heer.

Een groep van plaatselijke gelovigen komt regelmatig bij elkaar om God te aanbidden, om uit de Bijbel te leren en samen met God te praten (bidden). Deze samenkomsten kunnen thuis plaats vinden, zoals in de eerste gemeenten het geval was, maar ook op een neutrale plaats van samenkomst.

Op geregelde tijden wordt de dood en de verwachting van Jezus herdacht door het vieren van het “avondmaal”.

Het “cement” tussen de leden van de groep is de Goddelijke liefde. Elk van hen kent elkaar en is begaan met elkaars leven. Zo zorgt men voor elkaar en groeit de plaatselijke kerk naar een hechte gemeenschap. Maar de plaatselijke groep gelovigen is open voor iedereen die wenst te komen en deel te nemen aan de groep. Nieuwe deelnemers leren Jezus kennen en worden met liefde opgenomen in de groep. Als de groep te groot wordt, splitst de groep zich op in twee groepen.

De Bijbelse kerk kent geen lidmaatschap. Lid van de universele kerk kan men worden door de Heere Jezus persoonlijk aan te nemen als Redder en Verlosser waardoor men voor eeuwig verzegeld wordt met de Heilige Geest die de waarborg is voor de toekomstige bestemming, de hemel. Om te laten zien wat er innerlijk met die mens is gebeurt kan men dat uiterlijk tonen door zich te laten dopen op grond van het getuigenis.

De Bijbelse kerk fungeert als een licht in de wereld en volgt in alles het Woord van God, de Bijbel. Het is een aantrekkelijke plaats voor niet-gelovigen waar een warm welkom en volledige acceptatie dient te zijn. De Bijbelse kerk is de plaats van waaruit het evangelie de wereld in gebracht wordt.

Evangelie komt van het Griekse woord ‘euangellion’, wat ‘blijde boodschap’ of ‘goede tijding’ betekent. Evangeliseren is een werkwoord en betekent dus: het brengen van een goede of blijde boodschap. In die zin hoe het woord dus niet expliciet in Bijbels verband te worden gebruikt en is het niet per se christelijk geladen. Toch wordt het over het algemeen gebruikt voor het brengen van de blijde boodschap van het o er van Jezus Christus voor de mensheid.

Wat is de boodschap

Nu we weten dat evangeliseren het brengen van een blijde boodschap bete- kent, komt de vraag in ons op wat die blijde boodschap dan precies inhoudt. Dit lijkt een gemakkelijke vraag, maar als ik kijk naar wat er soms tijdens het evangeliseren allemaal wordt verkondigd, is het antwoord toch niet zo eenvoudig. Sommige mensen beweren dat de blijde boodschap is dat God van de mensen houdt. Ze zetten er alles op om dát te verkondigen. Op straat kom je hen vaak tegen. ‘Jongen, heb je het al gehoord, God houdt van jou.’ Er worden soms prachtige traktaatjes uitgedeeld, met als opschrift dat God van de mensen houdt. Mijn ervaring is dat deze manier van evangeliseren men- sen eerder bij Christus vandaan houdt dan dat zij inzien dat de noodzaak er is om te vluchten tot Jezus Christus.

Ik heb vaak gehoord dat als ik mensen opriep om redding bij Jezus te zoeken, de reactie was: ‘Ik heb geen redding nodig. Want als God de mensen liefheeft, dan komt het toch met iedereen wel goed? Als Hij de mensen liefheeft, dan stuurt Hij ze toch niet aan het eind van hun leven naar de hel? Nee, God hee alle mensen lief, dus waar maken we ons zorgen over? Het komt uiteindelijk met iedereen wel goed. Die redding heb ik niet nodig.’ Zie je hoe gevaarlijk het is om de blijde boodschap op een verkeerde manier te brengen? Waar in de Bijbel worden we trouwens opgeroepen om mensen te vertellen dat God de mensen liefheeft? Ik kom het nergens tegen. Ja, zegt u, maar de bekende tekst uit het Johannes-Evangelie dan?

Johannes 3 vers 16: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’

Hier lezen we toch duidelijk dat God de mensen lliefheeft? Ja, is dit zo? Als ik goed lees, dan staat er ‘heeft liefgehad’ en ‘gegeven heeft’. Een voltooide handeling, die in het verleden plaatsvond. Nu schijnt hier in de context, in het Grieks, een woord te staan dat niet direct een verleden tijd hoe aan te duiden. Toch gebruiken de meeste vertalers, en ik heb er tien verschillen- de vertalingen op nageslagen, hier allemaal de voltooide tijd. Alleen Het Boek spreekt over het lie ebben in de tegenwoordige tijd. Helaas zit in de hoofden van veel mensen toch de gedachte dat God alle mensen liefheeft. Zij menen dat dit ook de boodschap is die ze moeten verkondigen.


Care