Попълнете първото си име:

Ето {{ personName }}

...съобщението, което чакаше!

На тази страница ще намериш отговори на най-важните въпроси в живота. Въпроси като: „Каква е моята цел тук на земята?“, „Защо сякаш ми липсва спокойствието, което виждам в другите?“ или „Всичко ли свършва с този живот?“ Тази страница ще ти разкрие отговори на тези въпроси и още. Може да не го осъзнаваш, но ти си се отделил от своя Бог Създател. Всъщност си се отделил от самата си природа. Посланието ни към теб е надежда, защото Господ те обича и желанието Му е да се помириш с Него и ти предлага пътя обратно към Него. Решението, което Бог предлага, е да те увери, че раздялата ви няма да е завинаги.

{{ personName }}, би ли искал да разбереш и преживееш това решение?

Искаш ли да:

 • - Откриеш каква е целта на живота ти?
 • - Изпиташ радостта и облекчението, които идват с опрощението за това, което си направил в миналото?
 • - Имаш увереността да знаеш, че има нещо повече в живота от времето ти тук на земята и че може да ти бъде гарантиран вечен живот на небето?

Ключът: вярата е ключът, който отваря врата към всичко това и много повече.

Любовта на Бог към „света“, хората като мен и теб, {{ personName }}, е причината Бог да ни осигури решението, така че да бъдем свидетели на Неговата любов и мир, които идват от помиряването с Него. Бог иска животът ти да бъде изпълнен с мир и радост с другите и с Него, дори в най-тежките моменти от живота.

Защото Бог толкова възлюби {{ personName }}, че даде Своя Единороден Син, за да не погине {{ personName }}, който вярва в Него, а да има вечен живот.

Цитат от Библията: Йоан 3:16

Открий Божия план: мир и живот

Намерението на Бог е да имаш живот, и то в изобилие. Защо тогава повечето хора не преживяват такъв живот в изобилие? Йоан 10:10

stap1

Проблем: има разделение между Бога и {{ personName }}

Грехът те е отделил от Бога. Ето, ръката на ГОСПОДА не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото му е затъпяло, за да не може да чува.2 Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог; и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува. Исая 59:1-2 Това е причинило разделението между теб и Бог. {{ personName }}, роден си с греха, предаден ти от греха на Адам и също така си съгрешил по свой избор. Сега има разделение между теб и Бог

{{ personName }}

Бог

stap2

Бог създаде хората по Свой образ, за да се наслаждаваме на дружба с нашия Бог и да Го славим, да бъдем приятели с Бога. Бог създаде прекрасен свят, на който да се наслаждаваме и да се удивляваме на всичко, което Той е създал. Той ни даде възможността за чудесен и пълноценен живот.

{{ personName }}, Бог не е създал роботи, а живи същества по Свой образ, които притежават свободна воля, които могат да Го обичат и да Му се подчиняват, да се наслаждават на всичко, което Той предлага. С тази свободна воля идва и отговорността, че може и да не се подчиним и да не изберем да обичаме Бога. Все пак, за да имаме истинско приятелство и истинска любов, трябва да има и избор. Основата на приятелствата и любовта не може да бъде насила, както при роботи, а по наш избор.

Първият създаден мъж, обаче, избра свой собствен път и неговото неподчинение се нарича грях. Грехът означава да не постигнеш дадена цел, тъй като Бог е имал много по-добри намерения за нас. Последствията от греха са не само за първия човек Адам и първата жена Ева, а и за всички хора, тъй като има греховна същност, която се предава на цялото човечество.

Библията казва:

„Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха.“ Римляни 5:12

Непостигането на целта ни разделя и от Бога, като приятелството е нарушено. Резултатът от това е, че сега има разделение, което не може да бъде запълнено. Може да опитаме чрез:

 • Религиозни дейности и церемонии
 • Високи морални стандарти
 • Медитация
 • Хуманитарни усилия
 • Филантропия
stap3

И по много други начини, но просто няма как да запълним празнотата, тъй като Бог е Свят, а ние не сме, независимо от това какво правим, не можем да се отървем от греховете си и да достигнем целта.

Библията казва: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.“ Римляни 3:23

„Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.“ Римляни 6:23

Има само едно решение на този проблем!

Решението на Бог: Исус Христос

{{ personName }}

Бог

stap4

Исус Христос

Бог знаеше, че Той Самият трябваше да предостави решението за греха, който ни е разделил от Него. Това решение означаваше, че Бог ще дойде при нас като човек чрез Божия Син – Исус Христос. Исус, който би направил това, което никой друг не би могъл да направи. Той живя перфектния живот без грях, изискван от Бог и доброволно даде живота Си в замяна на нашия, поемайки наказание заради греха ни върху Себе Си вместо нас.

При взаимоотношенията си едни с други, мислете като Исус Христос:

Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст! Филипяни 2:5-7

Умирайки заради греховете ни, Исус запълни празнината между Бог и нас.

Библията казва:

Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Римляни 5:8

Всъщност Исус го казва по следния начин: Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен. Йоан 14:6

Най-накрая Самият Бог стигна до решението. Бог стана човек и чрез този Човек – Исус Христос, беше запълнена празнината, създадена между Бог и нас. Ето затова Той дойде на тази земя; Той умря от жестока смърт на кръста и понесе наказание за нашите грехове вместо нас. Правейки това, Исус запълни празнината между Бог и нас.

Библията казва:

Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Римляни 5:8

А малко преди това:

Исус отговори: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен. Йоан 14:6

{{ personName }}

Бог

 • нещастие
 • разделение
 • вина
 • несигурност
 • липса на цел
 • премеждия и тревоги
 • радост
 • дружба и взаимоотношение
 • прошка
 • вечен живот
 • живот на изобилие
 • мир
stap5

Исус Христос

{{ personName }}, както вече видя, всеки в този свят се ражда отделен от Бога заради греха. {{ personName }}, ти и всички останали са виновни и са под осъждение, което ще трае цяла вечност. Бог не желае това за теб и никой друг, Той е търпелив с теб, не желаейки нито ти, нито някой друг да погине, а всеки да се покая и да има вечен живот. Ако не направиш нищо, тогава ще останеш отделен. Бог протяга ръка към теб сега, за да избереш живота; Той ти дава този шанс наистина да станеш Негово дете и Той – твой Баща. Не можеш да се помириш с Бог или да ти бъдат опростени греховете заради религиозна церемония като кръщение или първо причастие или следвайки религиозни закони, или дори вършейки добри дела. Да избереш Исус означава да избереш Бог, чрез вяра, и заради Божията благодат. Няма по-важен избор, която някога ще трябва да направиш. Ставаш дете на Бог, вярвайки кой е Той и посланието Му.

Библията казва:

А на онези, които Го приеха [Исус], даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име. Йоан 1:12

Библията казва, че трябва да повярваш в посланието Му и истината кой е Той и какво Той е постигнал чрез живота, смъртта и възкресението Си.

Библията казва:

Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Римляни 10:9-10

Когато направиш това, получаваш опрощение на греховете си. Тогава вече си оправдан чрез вяра и имаш мир с Бог чрез Господ Исус Христос. Това се нарича „да имаш вяра“. Това означава да се „довериш на Исус“. {{ personName }}, ти трябва да го направиш лично, да приемеш посланието Му и тази истина, за да приемеш Исус. Тогава Исус става Господ на живота ти.

{{ personName }}, какво избираш?

stap6

Библията казва:

А на онези, които Го приеха [Исус], даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговия {{ personName }}. (Йоан 1:12)

{{ personName }}, ти дали:

1. Осъзнаваш, че си грешник и си отделен от Бог?

2. Вярваш, че трябва да вярваш и да се довериш на Исус Христос, за да стигнеш до Бога?

3. Ще помолиш Исус да ти опрости греховете, защото Той е поел твоето наказание?

4. Вярваш ли, че Той е Господ и се е въздигнал от мъртвите?

{{ personName }}, ако си отговорил с „да“ на тези въпроси, тогава го кажи на Бог в молитва, защото Той знае какво има в сърцето ти.

Сега можеш да благодариш на Бог, че с кръвта и жертвата на Исус греховете ти са били отмити.

5. Сега вече е време да кажеш на Бог, че искаш да Го следваш до края на живота си, тъй като Библията казва, че сега си „ново създание“. 2 Коринтяни 5:16-17

Когато се молиш на Бог Можеш да кажеш следните неща:

Господи Боже, осъзнах, че съм грешник и имам нужда от твоята прошка. Осъзнах, че Исус Христос е умрял и за мен и се е въздигнал от мъртвите. Готов съм да обърна гръб на стария си начин на живот. Моля се Исус Христос да влезе сега в сърцето ми и в живота ми: така че да мога да Те срещна като Мой Баща и да Те опозная по-добре. С Твоя помощ съм готов да Те следвам като Господ в живота си и да Ти се подчинявам. Амин