Täida oma eesnimi:

Palun, {{ personName }}

... siin on sõnum, mida olete ootanud!

Siit leheküljelt leiate vastused elu kõige olulistematele küsimustele, nagu „Mis on minu elu mõte planeet Maal?“, „Miks ei ole minu hinges sarnast rahu nagu paistab teiste hingedes olevat?“ või „Kas see on kõik, mida elult oodata?“. Siit leheküljelt leiate nendele küsimustele vastused ja veelgi enam. Te võib-olla ei ole seda veel mõistnud, aga olete eraldatud Jumalast, kes teid on loonud. Tegelikult lahutab teid teie enda olemus. Meie sõnum on, et Jumal armastab teid ning te ei tohiks kaotada lootust, sest Jumal soovib, et leiaksite tee just Temani. Jumal juhatab teid õiges suunas ning juhib teid Temani. Jumala lahendus tagab, et teie lahusolek ei kesta igavesti.

{{ personName }}, kas sa soovite teada ja kogeda lahendust?

Kas soovite:

 • - Teada saada, mis on teie elu mõte?
 • - Tunda rõõmu ja kergendustunnet, kuna teie mineviku vigadele on andeks antud?
 • - Olla kindel, et elu peidab endas midagi enamat, kui pelgalt teie aeg siin planeedil, ning et teile on tagatud igavene elu taevas?

Võti: usk avab ukse kõige selleni ning rohkemalegi

See on Jumala armastus „maailma“ vastu, inimeste vastu nagu mina ja teie {{ personName }}, mis pani Jumala teile teed näitama, et saaksite kogeda Tema armastust ja rahu, mis tuleneb Temaga ühildumisest. Jumal soovib, et teie elu oleks isegi rasketel aegadel täis rõõmu ning rahu koos teiste ja Temaga.

„Sest nõnda on Jumal {{ personName }} armastanud, et Ta Oma Ainusündinud Poja , on annud, et {{ personName }}, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!“

Piiblivärss: Johannese evangeelium 3:16

Avastage Jumala plaan: rahu ja elu

„Jumala tahe on, et kogeksite küllusliku elu nüüd ja praegu. Miks on siis nõnda, et enamus inimesed ei koge seda küllust?“ Johannese evangeelium 10:10

stap1

Probleem: Jumal ja {{ personName }} on eraldunud

„Issanda käsi pole päästmiseks lühike ega tema kõrv päästmiseks kurt. Teie endi süüteod on lahutanud teid oma Jumalast, teie pattude tõttu varjab ta oma palet teie eest ega kuula teid.“ Jesaja 59:1-2. See on tekitanud lõhe teie ja Jumala vahel. {{ personName }}, te sündisite, olles saanud kaasa patuse hinge Aadamalt ning olete ka teinud pattu oma vabal valikul. Seetõttu olete Jumalast eraldunud.

{{ personName }}

Jumal

stap2

Jumal lõi inimese enda järgi, et inimesed saaksid kogeda vendlust meie Jumalaga ning tuua talle ausära, et oleksime Jumalga sõbrad. Jumal lõi meie jaoks ilusa maailma, et saaksime kogu tema tööd imetleda. Ta andis meile võimaluse suurepäraseks ja rahuldavaks eluks.

{{ personName }}, Jumal ei loonud enda järgi roboteid, vaid elusolendid, kellel on vaba tahe ja kes võivad Jumalat armastada ja talle kuuletuda, nautida Teda ja kõike mida Ta pakub. Selle vaba tahtega kaasnes võimalus, et me ei kuuletugi Jumalale ning ei armasta Teda. Lõppkokkuvõttes on ju nii, et kui soovime kogeda tõelist armastust ja sõprust, siis peame valima. Sõpruse ja armastuse ei saa sündida sundimisest, vaid valikust.

Esimene loodud mees valis oma enda tee ning tema sõnakuulmatust nimetatakse patuks. Patt tähendab, et eesmärki ei ole tabatud, kuna Jumalal oli meie jaoks midagi palju paremat plaanis. Patu tagajärjgi ei saanud omal nahal tundma pelgalt esimesene mees Aadam ning esimene naine Eeva, vaid patt kandus läbi inimeste loomuse edasi kogu inimkonnale.

Piiblis on öeldud:

„Sellepärast, otsekui ühe inimese kaudu patt tuli maailma ja patu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud.“ Roomlastele 5:12

Kuna me ei tabanud õiget eesmärki, eraldusime Jumalast ning suhe temaga oli rikutud. Selle tulemusena eksisteerib nüüd lahusolek, mida on võimatu ületada. Aga me võime üritada läbi:

 • Religioossete tööde ning tseremooniate
 • Kõrgete moraalsete standardite
 • Meditatsiooni
 • Humanitaaabi
 • Inimesearmastuse
stap3

On ka teisi viise, ent ei ole olemas viisi, et täielikult ületada silda meie ja Jumala vahel, sest Jumal on Püha ning meie ei ole. Me ei saa kustutada meie patte ning eesmärgini jõuda.

Piiblis on kirjas: „Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma.“ Roomlastele 3:23

„Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!“ Roomlastele 6:23

Sellele murele on ainult üks lahendus!

Jumala lahendus: Jeesus Kristus

{{ personName }}

Jumal

stap4

Jeesus Kristus

Jumal teadis, et peab ise leidma meie pattudele lahenduse, mis meid Temaga liidaks. Lahendus nägi ette, et Jumal tuleb meieni inimesena, läbi Jumala Poja, Jeesus Kristusena. Jeesus suutis teha asju, mida mitte keegi teine ei suutnud. Ta elas ideaalse patuvaba elu, sellise elu mida nõuab Jumal. Ta ohverdas meie eest oma elu ja kandis meie pattude eest karistust.

Üksteisega suheldes, mõelge asjast nii nagu Jeesus Kristus:

„Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, Kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus Iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena; Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani.“ Filiplastele 2:5–7

Meie pattude surres ületas Jeesus silla, mis eraldab meid ja Jumalat.

Piiblis on öeldud:

„Ent Jumal osutab Oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime.“ Roomlastele 5:8

Õigupoolest vastas Jeesus järgmiselt. Jeesus ütleb temale: „Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui Minu kaudu!“ Johannese 14:6

Lõpuks lõi Jumal ise lahenduse. Jumal võttis inimese kuju ja läbi selle mehe, Jeesus Kristuse, ületati sild meie ja Jumala vahel. Just selle tõttu tuli ta Maale. Ta löödi julmal viisil risti ning ta võttis meie patud enda kanda. Selle teoga tõi Jeesus meid Jumalale lähemale.

Piiblis on öeldud:

„Ent Jumal osutab Oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime.“ Roomlastele 5:8

Ja pisut enne seda:

Jeesus ütleb temale: „Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui Minu kaudu!“ Johannese 14:6

{{ personName }}

Jumal

 • kurbus
 • eraldatus
 • süütunne
 • ebakindlus
 • eesmärgi puudumine
 • mured ja vaev
 • rõõm
 • vendlus ja suhtlus
 • andestus
 • igavene elu
 • külluslik elu
 • rahu
stap5

Jeesus Kristus

{{ personName }}, nagu te nüüdseks olete mõistnud, sündisid kõik siia maailma patu tõttu Issandast eraldatuna. Teie, {{ personName }}, ja kõik teised olete süüdi mõistetud ning seisate kohtu ees, mis kestab terve igaviku. Jumal ei soovi, et see oleks teie ega kellegi teise saatus. Ta on teie suhtes kannatlik ega soovi, et teie ega keegi teine hukka saaks, vaid tahab, et kõik kahetseks pattu ning elaks igavest elu. Kui te ei tee mitte midagi, siis jääte üksina. Jumal ulatab just praegu teile oma käe, et valiksite elu. Ta pakub teile võimalust, et saaksite Tema truuks lapseks ning Tema teie truuks Isaks. Teie ja Jumal ei saa üheks ning teie patte ei andestata pelgalt selle pärast, et olete saanud osa tseremooniatest nagu ristimine või leer, või isegi siis mitte, kui järgite ususeaduseid või käitute hästi. Jeesuse valimine tähendab Jumala valimist. See on usk, mida võimaldab Jumala arm. Elus ei ole sellest olulisemat valikut. Kui usute Tema olemusse ja Tema sõnumisse, saab Teist Jumala laps.

Piiblis on öeldud:

Jeesus rääkis siin inimestega, kel oli hiljem võimalus saada Jumala vaimseteks lasteks ning kes pidid saama surematu elu taevas Johannese 1:12

Piibel ütleb, et tuleb uskuda, kes oli Isand, mida ta saavutas läbi oma elu, surma ja taassünni.

Piiblis on öeldud:

„Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on Tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks! Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks.“ Roomlastele 10:9-10

Seda tehes andestatakse teile teie patud. Nüüd olete läbi usu õigeks mõistetud ning olete läbi Jeesus Kristuse rahus koos Jumalaga. Seda kutsutakse „millegisse uskumiseks“. Just seda tähendab Jeesuse usaldamine. {{ personName }}, te peate seda tegema isiklikult. Jeesuse omaks võtmine on tema sõnumi ja tõe tunnustamine. Siis on Jeesus teie elu isand.

{{ personName }}, millise valiku langetate?

stap6

Piiblis on öeldud:

„Aga kõigile, kes Teda (Jeesus) vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse.“ Johannese evangeelium 1:12

{{ personName }}, kas te:

1. Tunnistate, et olete teinud pattu ning olete Jumalast eraldatud?

2. Usute, et peate Jumalani tee leidmiseks uskuma ja usaldama Jeesus Kristust?

3. Palute Jeesusel teie patud lunastada, sest ta kandis teie karistust?

4. Usute, et Jeesus on Issand ning tõusis surnust üles?

{{ personName }}, kui teie vastused olid jaatavad, siis andke ka sellest Jumalale palvega teada, kuna Jumal teab, mis teie südames peitub.

Nüüd võite Jumalat tänada, et teie patud on läbi Jeesuse vere ja ohverduste lunastatud.

5. „Nüüd on aeg Jumalale öelda, et soovite Teda järgida kogu ülejäänud elu, kuna Piibli sõnul olete nüüd Uus Looming.“ Korintlastele 5:16-17

Kui palvetate Jumalale mõeldes, siis võite öelda järgnevaid asju:

Issand Jumal, ma mõistan, et olen teinud pattu ning palun Sinult andestust. Olen saanud aru, et Jeesus Kristus suri minu eest ning et ta tõusis surnuist. Olen valmis oma vana elu selja taha jätma. Ma palvetan, et Jeesus Kristus leiab tee nii minu südamesse kui ka ellu, et ma siis saaksin kohtuda Sinuga kui minu Isaga ning õppida sind paremini tundma. Sinu abiga olen valmis Sind järgima kui Issandat ning Sinule alluma. Aamen