Jo-Jo Uitdaging

medals

Welkom bij de Jo-Jo Uitdaging!
Rol de Jo-Jo op en maak je klaar om te gaan Jo-Jo'en!

Volg de instructies hieronder, veel plezier!

yoyo

Tips voor te beginnen:

1. Controleer de lengte van het touwtje. Als hij te lang is, vraag een volwassene om hem in te korten.
2. Laat de Jo-Jo helemaal uitrollen, haal hem uit de knoop en rol hem opnieuw op.
3. Controleer of het touwtje goed aan je vinger vast zit.

Nu ben je klaar om te beginnen!

bronze

God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen om te kijken of er mensen zijn die Hem zoeken.

Psalm 53:3

Kun je de Jo-Jo naar beneden laten gaan?

Ja, er zijn mensen die omhoog kijken, op zoek naar God.

Laten we de Jo-Jo nu omhoog laten gaan.

Er is maar één ware God en Hij houdt van je!

bronze

In het begin maakte God de hemelen en de aarde. God schiep de mens als man en vrouw en zegende hen.

Genesis 1:1, 5:2

Laten we het 2 keer proberen:

God schiep de man

NAAR BENEDEN

en God schiep de vrouw

NAAR BOVENGod schiep de vrouw

NAAR BENEDEN

en God schiep de man

NAAR BOVENGod schiep de vrouw uit de rib van de man. De man wordt uit de vrouw geboren. We hebben elkaar nodig!

Laten we proberen 2x achter elkaar NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN.

bronze

De Heilige Geest zal je kracht geven om anderen over Gods liefde te vertellen.

Handelingen 1:8

Eén God, en slechts één, toch zijn er drie: Vader, Zoon en Heilige Geest maken de Drie-eenheid!

Nu denk ik dat je er wel drie op een rij kunt doen!

God de Vader

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN


God de Zoon

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN


God de Heilige Geest

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENsilver

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven.

Johannes 3:16

Nu wordt het lastig!
We gaan er vier op een rij proberen. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament zijn:


Mattheüs

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN


Markus

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN


Lukas

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVEN


Johannes

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENMijn favoriete vers is Johannes 3:16:

Want God heeft zoveel liefde voor ........ (Vul hier je eigen naam in) dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johanes 3:16

silver

Laten we het nu 7 keer proberen. Zilver is een moeilijke uitdaging. Zorg ervoor dat je veel oefent voordat je aan het zilverniveau begint!

Op de zevende dag beëindigde God Zijn werk dat Hij had gedaan, en Hij rustte...

Genesis 2:2

EERSTE DAG
Genesis 1:1; God schiep de hemel en de aarde

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENTWEEDE DAG
Genesis 1:5; God schiep dag en nacht

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENDERDE DAG
Genesis 1:10; God schiep het land en de zee

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENVIERDE DAG
Genesis 1:10; God schiep de planten en de bomen en elk zaadje

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENVIJFDE DAG
Genesis 1:25; God schiep alle soorten dieren en wezens

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENZESDE DAG
Genesis 2:22,23; God schiep Adam en Eva

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENZEVENDE DAG
Genesis 2:2; God rustte

NAAR BENEDEN en weer NAAR BOVENGod keek naar wat Hij had gemaakt, en het was inderdaad erg goed. Genesis 1:31. Toen rustte God. We eren God graag door ook in onze week een dag rust te nemen!

gold

De 10 geboden

Exodus 20:1-17

De twee grootste geboden:

'Meester, wat is het grootste gebod? Jezus antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. En de tweede is zo: 'Heb je naaste lief als jezelf.'

Mattheüs 22:36-39

Tien keer NAAR BOVEN en weer NAAR BENEDEN zonder te stoppen!

gold

Jezus koos twaalf discipelen om Hem te volgen. Vandaag kiest Hij jou uit om Zijn discipel te zijn.

Dit zijn de namen van de twaalf discipelen:

Peter
Andreas
Grote Jakobus
Johannes
Thaddeüs
Filippus
Bartholomeüs
Thomas
Mattheüs
Jakobus
Simon
Judas

Mattheüs 10:2-4

Twaalf keer NAAR BOVEN en weer NAAR BENEDEN zonder te stoppen!

Bonus GOUD-uitdagingsniveau:

Probeer 12 keer NAAR BOVEN en weer NAAR BENEDEN te doen, waarbij je de namen van de discipelen uit het hoofd moet opzeggen! En vergeet niet dat je ook een discipel bent, dus zeg je eigen naam op het einde.